Andere therapievormen

Reiki

Wat is reiki?

Omstreeks 1900 herontdekte de Japanse dr. Usui het zeer pure en eenvoudige systeem van genezing via handen, dat hij Reiki noemde.

Reiki is een Japans woord dat 'universele levensenergie' betekent. De kosmos is vol van deze eindeloze en onuitputtelijke energie. Reiki is gemakkelijk te leren voor iedereen, want er is geen speciale kennis voor nodig. Wij zijn allen met deze 'universele levensenergie' geboren: in de Reiki-methode geef je spontaan en zonder verdere concentratie energie door aan jezelf of aan een ander door het opleggen van handen.

Reiki gaat door ieder materiaal heen zoals kleding, gips en verband. Iedereen die heling zoekt of heling wil geven kan Reiki leren. Reiki is niet aan een godsdienst gebonden en komt niet in conflict met welke religie, meditatietechniek of inwijding dan ook. Reiki brengt het lichaam en geest in evenwicht. Reiki stroomt onbegrensd door je lichaam en bevorderd de zelfgenezing, versterkt lichaam en geest, heft blokkades op, werkt ontgiftend en harmoniseert de chakra's.

Hoe krijg je reikikracht?
Ieder van ons kan een kanaal worden van deze helende energie. Dit gebeurt door middel van een inwijding door een Reikimaster. Door een inwijding wordt het zelfgenezende vermogen van het Reikikanaal wakker gemaakt, open gemaakt, gereinigd zodat de Reiki-energie door je heen kan stromen.

Wij kennen in reiki drie graden
Eerste graad: de eerste graad is voornamelijk bedoeld als heling voor jezelf. Je leert contact te maken met je eigen kracht en mogelijkheden. Reiki I is vooral bedoeld om jezelf te behandelen.

Tweede graad: dit is een verdere verdieping in Reiki. Je leert werken met symbolen waarmee het vermogen van doorgeven van energie aan anderen wordt vergroot en helen op afstand mogelijk is.

Derde graad of Mastergraad: Reikimaster kunnen die mensen worden die de eerste en tweede graad al langere tijd toepassen. De inwijding tot Reiki-master leidt tot een sterke persoonlijke groei en geeft je de mogelijkheid om anderen in te wijden in de Reiki.

Individuele familieopstelling

Wat is een familieopstelling?

Familieopstellingen zijn ontwikkeld door Bert Hellinger. Hierin staat de familie centraal. Het eerste en meest bindende systeem waar we in ons leven mee te maken hebben. Het is een onderdeel van systemische opstellingen. Dit is een verzamelnaam voor technieken die ontwikkeld zijn om 'inzicht' en 'beweging' te krijgen in de verschillende groepen of deelverzamelingen (systemen) waar wij als mens deel van uit maken

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren wordt. Je ouders, broers en zussen, ooms en tantes, je grootouders en de hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben eigenlijk hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdig overlijden van familieleden, echtscheiding enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en vormen er patronen die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.

Bert Hellinger heeft ontdekt dat kinderen dan vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van bv. een verstoten persoon uit het verleden. Als dat niet bewust gemaakt wordt wat er eigenlijk aan de hand is, kunnen zij een leven lang vasthouden aan dit gevoel en gedrag, dat hun eigenlijk vreemd is. Bert Hellinger gebruikt hiervoor het woord 'verstrikking'. Zo'n kind is dan (ook wanneer ze volwassen zijn) met de verstoten persoon verstrikt. Hij of zij wordt dan onbewust door deze onzichtbare bindingen beïnvloed en vaak zelfs overheerst. Het kind neemt dan de plaats van de verstoten persoon in en doet daarmee (volledig onbewust) een poging om het evenwicht in het familiesysteem te herstellen. Het hoeft geen betoog om in te zien dat zo iemand niet vrij is om zijn eigen leven te leiden en zijn eigen lot te volgen.

Kortom:
Iedere familie bezit een sterke saamhorigheid, of de familieleden dit nu ervaren of niet. Deze 'familiegroepsziel’ zoekt naar evenwicht en verdraagt geen buitensluiting en ontkenning van personen en gebeurtenissen die erbij horen. Kinderen identificeren zich met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over.

Deze verstrikkingen gaan 'meestal volledig onbewust’ van generatie op generatie over. We hebben allemaal een omvangrijk innerlijk weten van de familie van herkomst. Inclusief wat er in vorige generaties is gebeurd. Dit beïnvloed in sterke mate het verloop van ons leven.

Een familieopstelling, voor wie?
Voor iedereen die ergens in vastloopt of terugkerende patronen in het leven ervaart waar niet of moeilijk uit te komen valt, bv. schuldgevoelens. Misschien ervaar je relatieproblemen met je ouders, je kinderen of met andere familieleden of heb je last van een familieconflict. Je kan ook moeilijkheden of problemen hebben in een partnerrelatie of ervaart die juist in het afwezig zijn van een partnerrelatie. Je kunt je draai of je doel in je leven niet vinden of je werk komt maar niet van de grond. En voor de mensen die misschien al heel lang aan zichzelf gewerkt hebben, maar niet het gevoel hebben dat ze er veel mee verder zijn gekomen.

Hoe werkt een familieopstelling?
In workshops worden er familieopstellingen gemaakt naar het innerlijk beeld van de familie. We maken gebruik van de andere deelnemers. Ervaring leert dat de representanten dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ondergaan als de oorspronkelijke familieleden. Dit kan een helder beeld geven van de verhoudingen in het familiesysteem en kan laten zien waar de verstrikking vandaan komt.


Hoe werkt een individuele opstelling?
Familieopstellingen worden dus vaak in groepen gedaan. Ik kan je doorverwijzen naar een ervaren groepsopsteller die bij je zou kunnen passen. Je kan echter ook een individuele opstelling doen met behulp van voorwerpen, sjablonen en play-mobiel. Hier ben ik voor opgeleid en hier heb ik veel ervaring mee. Een opstelling heeft vaak een helende werking, omdat er vaak meer inzicht of een groter begrip, respect of mededogen voor het lot en de positie van de ander kan komen. En tegelijkertijd geeft het jou meer ruimte en maakt het meer ruimte vrij voor het leiden van een eigen leven.

© 2018 Homeopathie Haverkamp | Privacyverklaring